Obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 22. sjednici održanoj dana 28. rujna 2023. godine donijelo Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin. Odluka je objavljena u „Službenom glasnik Općine Čepin“, broj 30/23. O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, te na web stranicama Općine Čepin.

ODLUKA