Obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine donijelo Odluku o Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Čepin“ u Čepinu. Odluka je objavljena u „Službenom glasnik Općine Čepin“, broj 43/23. O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, te na web stranicama Općine Čepin.

ODLUKA