Sukladno članku 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN – 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Upravni odjel za gospodarstvo i komunalno-stambenu djelatnost Općine Čepin, daje slijedeću obavijest.

Obavještava se javnost da je Općinsko vijeće Općine Čepin  dana 28. ožujka 2012.godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 1“ Čepin. Odluka o izradi gore navedenog plana objavljena su u „Službenom glasniku“ Općine Čepin, broj: 2/12. O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, te na web stranicama Općine Čepin.

v.d PROČELNIKA
Antun Blažević