Obavještava se javnost da je općinski načelnik Općine Čepin dana 06. rujna 2023. godine donio Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone Čepin“ provodi Općina Čepin u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

ODLUKA