Kako je Vlada RH 3. ožujka 2011. godine donijela odluku o privremenom raspolaganju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju čega će imati pravo na poticaj samo ona OPG koja su podmirila svoje obaveze zakupa za jesensku sjetvu 2010. godine, odnosno proljetnu sjetvu 2011.godinu. Isto se odnosi i na valjane višegodišnje ugovore. S onim OPG koja se najkasnije do 31. ožujka ne očituju o svojoj obvezi plaćanja zakupa, primit će posebnu pisanu opomenu, a zatim će nužno doći i do raskida ugovora.

Ispunjeni obrazac o izvršenim, odnosno ne izvršenim obavezama, Općina Čepin je u obvezi dostaviti Agenciji za plaćanje, kojoj će se podnositi zahtjevi za izravna plaćanja u poljoprivredi za 2011. godinu.

v.d. pročelnik
Antun Blažević