Pozivamo sve mještane koji su zainteresirani za dodjelu kompostera da se jave u Općinu Čepin te na taj način sudjeluju u pilot projektu. Ukoliko projekt bude uspješan Općina Čepin planira nabaviti veći broj kompostera za mještane Općine Čepin.

Prijave za dodjelu se zaprimaju na broj telefona 031/381 – 232 ili na e-mail adresu opcina@cepin.hr

Kontakt osoba je Krešimir Ravlić.

Komposteri će se dodjeljivati prema redoslijedu primitka zahtijeva uz uvjet da zainteresirana stranka zadovoljava ove uvjete:

Osnovni uvjeti:
1. stranka mora biti sa područja Čepina,
2. redovito plaćanje obveza prema Općini Čepin
3. redovno plaćanje prema Unikomu (odvoz smeća)