Obavještavamo mještane Općine Čepin da mještani koji kao dužnici duga sa osnova komunalne naknade i komunalnih doprinosa, ne plaćaju svoje obveze te općina ima zakonsku obvezu provesti postupak prisilne naplate putem suda. Upozoravamo mještane da plaćaju svoje obveze kako u suprotnom ne bi povećali dug radi troškova suda, odvjetnika i kamata.

Predviđeni iznos komunalne naknade služi za uređenje komunalne infrastrukture i kako novac sa te osnove ne pristiže, nadležna tijela općine isto tako ne mogu izvršavati svoje obveze prema mještanima.

Upozoravamo sve vlasnike stambenih objekata koji nisu evidentirani kao obveznici plaćanja komunalne naknade i doprinosa da su bili dužni prilikom useljenja u objekat prijaviti objekat u općinu, a ako to nisu napravili da to učine odmah. Također to mogu učiniti i putem telefona.

Kako obostrano ne bismo ulazili u složenu proceduru molimo mještane da plaćaju svoje obveze a sve daljnje informacije mogu dobiti na broj telefona općine 031/381 166

Dragutin Romić