Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (KLASA: 320-01/18-01/56,  URBROJ: 2158/05-18-1 od 17. svibnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Čepin, objavljuje

O B A V I J E S T  O POČETKU JAVNOG UVIDA U  PRIJEDLOG  PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU ČEPIN

  1. Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin (u daljnjem tekstu: Program) bit će izložen na javni uvid u zgradi Općine Čepin, u vijećnici Općine Čepin, u trajanju od 19. svibnja do 05. lipnja 2018. godine, svakog radnog dana u trajanju od 9,00 do 14,00 sati. Na izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore.
  1. O podnesenim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Čepin u roku od 30 dana.
  1. Nacrt prijedloga Programa predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.
  1. Nakon proteka Javnog uvida, općinski načelnik uputit će Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općine Čepin, te podnesene prigovore, ukoliko ih ima, Općinskom vijeću Općine Čepin na razmatranje, odlučivanje i donošenje.
  1. Prigovor se podnosi najkasnije do isteka roka javnog uvida u zatvorenoj omotnici, sa naznakom „Ne otvaraj-Prigovor na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čepin“- preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, Čepin

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac