EPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN

KLASA: 132-01/13-01/19
URBROJ: 2158/05-13-3
Čepin, 15. svibnja 2013.

Na temelju članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“, broj 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin (KLASA: 080-01/13-01/54, URBROJ: 2158/05-13-1), objavljuje

REZULTATE INTERVJUA

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Čepin

  1. Temeljem Poziva na razgovor (intervju) vezanog uz Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Čepin od 19. travnja 2013. godine (KLASA: 132-01/13-01/19, URBROJ: 2158/05-13-2) isti se provodio 09. i 10. svibnja 2013. godine, prema rasporedu iz Poziva, s kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete iz Javnog poziva i koji su prošli prethodnu provjeru po Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područna služba Osijek.
  2. Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće rezultate po radnim mjestima:

REZULTATI INTERVJUA (.PDF)