Temeljem čl. 5C citiranog Zakona, Općina Čepin nema gospodarskih i drugih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

PROČELNIK
Dragutin Romić, dipl. iur.