Obavještavaju se mještani općine Čepin da se stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (navedene izmjene i dopune Zakona stupile su na snagu 18. svibnja 2013. godine)  UKIDA naknada za priključenje na komunalne vodne građevine.

Sukladno Tumačenju odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede RH, Uprave vodnoga gospodarstva, KLASA: 325-01/13-01/187, URBROJ: 525-12/0920-13-1 od 22. srpnja 2013. godine, svi mještani koji su s Općinom Čepin sklopili ugovore o sufinanciranju izgradnje vodovodne ili kanalizacijske mreže prije 18. svibnja 2013. godine, dužni su platiti cjelokupnu novčanu obvezu utvrđenu Ugovorom, a mještanima koji su ugovore sklopili s Općinom Čepin poslije 18. svibnja 2013. godine biti će izvršen povrat uplaćenih sredstava.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac