Pozivamo građane da sve nedostatke koji su nastali tijekom i nakon radova na kanalizacijskoj mreži, prijave u Općinu Čepin ili na e-mail opcina@cepin.hr. Rok za podnošenje prigovora je do 22. srpnja 2013.god. do 15.00h.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Tonkovac