11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC) od 29. srpnja 1991. Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su I l. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 1l . veljače 2005. godine, te je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

U proteklom periodu Sustav 112 u Republici Hrvatskoj ispunio je svoju osnovnu namjenu i prepoznat je kao sustav na koji se građani i turisti mogu osloniti u svakoj hitnoj situaciji. Posebno ohrabruje činjenica porasta broja hitnih poziva na stranim jezicima, što znači da broj 112 prepoznaje sve više inozemnih turista te ga koriste i u našoj državi, a čime se Republika Hrvatska afirmira kao poželjno i sigurno turističko odredište.

Izgradnja Sustava 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze koje su dane pred Europski broj 1 12 Direktivom o univerzalnim uslugama, te je u cjelini usmjerena na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima kao i jačanju koordiniranja ostalih hitnih brojeva policije, vatrogastva i hitne medicinske pomoći.

Tako je u Republiku Hrvatsku uvedena suvremena funkcionalnost „e-poziv” (eCall), na temelju Odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvodenju interoperabilne usluge e-poziva na području cijele Europske unije. U skladu s tom Odlukom od l . listopada 2017. godine centri 112 su pripremljeni za prijam e-poziva, a Uredbom Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. godine odredeno je da svi novi modeli automobila proizvedeni nakon 1. travnja 2018. budu opremljeni funkcionalnošću e-poziva. U slučaju ozbiljne nesreće, u osobnom vozilu, automatski ili ručno, aktivira se poziv prema broju 112 i istovremeno se na broj 112 šalje SMS s potrebnim podacima o lokaciji i vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći. E-pozivi u Republici Hrvatskoj zaprimaju se za područje cijele države u Županijskom centru 112 Zagreb, u kojem je 2017. godine implementirana aplikacija za prijem e-poziva i izvršeno je testiranje sustava kao i obuka djelatnika Centra, kako bi se spremno dočekao početak pružanja te usluge.

Značajke i prednosti broja i Sustava 112 su, kako za građane i turiste tako i za sve hitne službe:

  • Broj 112 građanima i turistima dostupan je 24 sata dnevno a pozivi su besplatni sa svih javnih telefonskih govornica, mobilnih ili fiksnih telefonskih priključaka.
  • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima.
  • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe: policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, kao što su lovci ili ronioci.
  • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.
  • Pozivom na broj 112 štedi se vrijeme jer pozivatelj jednim pozivom praktički paralelno alarmira nekoliko službi, odnosno operater na broju 112 nakon dojave hitnog slučaja alarmira i komunikacijski koordinira sve hitne i druge nadležne službe u odredenoj situaciji.
  • Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 1 12 takve pozive ne prespaja.