Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13. i 65/17.) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVUO prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu trajat će od 09.05.2018. do 07.06.2018. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu u prostorijama Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin,  svaki radni dan od 09.00 do 14.00 sati.

U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 24.05.2018. godine u 10.00. sati u Općini Čepin, Kralja Zvonimira 105, 31431 Čepin.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Urbanističkog plana uređenja „Plandište 2“ u Čepinu mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 07.06.2018. godine na adresu Općine Čepin, Kralja Zvonimira 105, 34131 Čepin.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Osobni podaci koristiti će se u Izvješću o javnoj raspravi te biti javno objavljeni.

Uvid u cjelokupan tekst Objave možete preuzeti ovdje.