Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“ broj 14/21), Općinski načelnik Općine Čepin, OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU O prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin

  1. Javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin trajat će od 30.09.2021. do 07.10.2021. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin u prostorijama Općine Čepin svaki radni dan od 09:00 do 14:00 sati, uz obveznu prethodnu najavu putem telefona 031 381 232, a sve u skladu s trenutno važećim epidemiološkim mjerama.

Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi te Sažetak za javnost Plana.

  1. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela  koje će se održati 06.10.2021. godine u 10:00.sati u Općini Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin.
  1. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.
  1. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, iznijeti na javnom izlaganju, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika, poštom na adresu Općina Čepin, K. Zvonimira 105, 31431 Čepin ili na adresu elektroničke pošte opcina@cepin.hr zaključno s danom 07.10.2021. godine.
  1. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani (ime, prezime i adresa) i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u cjelokupan tekst Objave možete preuzeti ovdje.