REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČEPIN
Klasa: 350-01/11-01/10
Urbroj: 2158/05-11-1

Čepin, 31. svibnja 2011.

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 I 38/09) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čepin („Službeni glasnik“ Općine Čepin broj 1/11) Općinski načelnik

OBJAVLJUJE PRETHODNU RASPRAVU 

u tijeku izrade Nacrta prijedloga

Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin

1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Čepin održati će se dana 10.06.2011. u 9.00 sati u prostorijama Općine Čepin na adresi Čepin, K. Zvonimira 105.

2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnih za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora  u obuhvata Plana.

3. Poziv za sudjelovanje u prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dražen Arnold, dr. med.