Općina Čepin upozorava na obvezu poštivanja pozitivnih zakonski propisa koji reguliraju područje financijskog poslovanja pravnih osoba (poglavito isplata u gotovini), a odnosi se to i na poslovanje udruga građana.

Nastavno vas upućujemo na stranicu Ministarstva financija / Porezna uprava gdje su precizno navedeni svi detalji provođenja naznačene obveze: www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Stranice/Naj%C4%8De%C5%A1%C4%87a-pitanja-i-odgovori.aspx , ujedno vas upućujemo na praćenje zakonskih propisa, te odgovornost odgovornih osoba za provođenje istih.