Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Čepin – nastavno: Pravilnik („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 14/16.), članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15.), članka 1. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Čepin za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode udruge od interesa za opće dobro Općine Čepin KLASA: 007-01/19-01/3, URBROJ: 2158/05-19-1 od 30. siječnja 2019. godine i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/18.-pročišćeni tekst), a temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin objavljenog dana 30. siječnja 2019. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Čepin, www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin, općinski načelnik Općine Čepin donosi, slijedeću ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Čepin za 2019. godinu

 

Tekst Odluke u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Odluka