Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. stavka 1. točke 10. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin,  Upravno  vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 3. sjednici održanoj  27. svibnja 2022. godine donosi ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje Ravnatelja i za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

ODLUKA