Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Općine Čepin odabiru se kandidati koji su ispunili sve formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin KLASA: 132-01/16-01/2, URBROJ: 2158/05-16-1 od 04. travnja 2016. godine, koji su prošli prethodnu provjeru po Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i koji su na Intervjuu za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin ostvarili najveći broj bodova.

Pogledajte kandidate koji su ispunili sve formalne uvjete iz Javnog poziva za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin (.PDF)