U nastavku pročitajte odluku o izboru polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Čepin.

Odluka o izboru polaznika (.PDF dokument)