Odluka o komunalnom doprinosu Općine Čepin.

III. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa.

članak 3.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:

1. Za stambene objekte

 • javne površine – 8,15 kn
 • nerazvrstane ceste – 11,10 kn
 • javna rasvjeta – 7,40 kn
 • groblje – 3,00 kn

2. Poslovne i ostale objekte

 • javne površine – 14,70 kn
 • nerazvrstane ceste – 20,00 kn
 • javna rasvjeta – 6,70 kn
 • groblje – 5,40 kn

Za poslovne objekte izgrađene u II zoni komunalni doprinos umanjuje se za 15%.

Za poslovne objekte izgrađene u III zoni komunalni doprinos umanjuje se za 30%.


Odluka o komunalnoj naknadi

IV. Određivanje komunalne naknade

članak 8.

Visina komunalne naknade određuje se različito prema:

1. Lokaciji objekta ili građevinskog zemljišta
2. namjeni objekta odnosno prostora (stambeni, poslovni, garažni, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta).

članak 11.

Ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti područja na kojoj se nekretnina nalazi odnosno prema zonama određuju se slijedeći koeficijenti:

I zona – koeficijent 1,0
II zona – koeficijent 0,80
III zona – koeficijent 0,50

članak 12.

Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i iznosi:

 • stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije – koeficijent 1,0
 • garažni prostor – koeficijent 1,0
 • neizgrađeno građevno zemljište – koeficijent 0,05
 • poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti – koeficijent 1,0
 • za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti – koeficijent 3,0
 • za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – koeficijent 0,30
 • za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

Odluka o vrijednosti boda

članak 1.

Vrijednost boda (B) koja je osnov za obračun visine komunalne naknade u Općini Čepin iznosi 0,22kn po m2 (kn/m2) korisne površine stambenog prostora u I zoni Općine Čepin