Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj sjednici održanoj 02. lipnja 2020. godine, donijelo je Odluku o mjerama pomoći poduzetnicima, obrtnicima i stanovništvu općine Čepin za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID-19.

Ovom Odlukom utvrđene su mjere koje se stavljaju na raspolaganje svim poduzetnicima i obrtnicima koji imaju registrirano sjedište na području općine Čepin i zapošljavaju djelatnike koji imaju prebivalište na području općine Čepin i stanovnicima koji imaju prebivalište na području općine Čepin, a sve kako bi se održala likvidnost te kako bi se zadržala postojeća radna mjesta subjekata na području općine Čepin. Poduzetnicima i obrtnicima u smislu ove Odluke smatraju se sve pravne i fizičke osobe koje poslovnu djelatnost obavljaju temeljem odobrenja nadležnog tijela i koje su upisane u propisane registre.

Mjerama ove Odluke obuhvaćeni su poduzetnici i obrtnici:
1. kojima je Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“, broj 32/20, i 48/20.), a koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, onemogućen rad u razdoblju od 19. ožujka 2020. do 04. svibnja 2020. godine

2. koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda/primitaka.

Poslodavcima obuhvaćenim Odlukom omogućuje se:
1. potpora za djelatnike koji imaju prebivalište na području općine Čepin za isplaćenu razliku u bruto plaći od isplaćenog iznosa od strane HZZ-a, prema ugovorima sklopljenim s HZZ-om

2. potpora za plaćanje komunalne naknade za 2., 3. i 4. kvartal 2020. godine

3. potpora za zakup javne površine do 31. prosinca 2020. godine

4. potpora za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čepin za dva mjeseca Poduzetnicima i obrtnicima iz članka 2. stavka 2. točke 2. ove Odluke omogućuje se potpora za plaćanje komunalne naknade za 2., 3. i 4. kvartal 2020. godine. Poduzetnicima i obrtnicima koji su prije stupanja na snagu ove Odluke podmirili obveze iz stavka 2. i 3. ovog članka neće se izvršiti povrat sredstava, nego će se izvršiti prijeboj s budućim obvezama za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Mjerama utvrđenim ovom Odlukom obuhvaćeni su poduzetnici i obrtnici koji s danom 31. prosincem 2019. godine nemaju dugovanja prema Općini Čepin.

Poduzetnici i obrtnici iz ove Odluke pravo na mjere propisane ovom Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Općini Čepin, dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere i izjave o istinitosti podataka.

Mjerama iz članka 1. ove Odluke obuhvaćeni su stanovnici općine Čepin:
svi korisnici usluge Dječjeg vrtića Osijek s prebivalištem na području općine Čepin u razdoblju od 16. ožujka do 15. svibnja 2020. godine te svi korisnici usluge Dječjeg vrtića Osijek s prebivalištem na području općine Čepin, čija djeca nisu koristila/neće koristiti usluge dječjeg vrtića u razdoblju od 16. svibnja do 30. lipnja 2020. godine.

Stanovnicima obuhvaćenim ovom Odlukom omogućuje se potpora u vidu plaćanja dijela troškova usluge dječjeg vrtića koju su u obvezi platiti roditelji. Isti nisu u obvezi podnijeti zahtjev za ostvarenje navedenih mjera, budući da će Općina Čepin isto regulirati izravno s Dječjim vrtićem Osijek.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Čepin”, a o načinu ostvarivanja prava iz Odluke, korisnici će naknadno biti obaviješteni putem web stranice www.cepin.hr