Ovom Odlukom određuje se, Krešimir Crnković, dipl.iur., v.d. pročelnika Upravnog odjela za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb u Općini Čepin, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.

Pročitajte cijelu odluku ovdje (.PDF dokument)