Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. stavka 1. točke 10. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Čepin na svojoj 3. sjednici održanoj  27. svibnja 2022. godine donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Zvončić Čepin

ODLUKA