Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 50. stavka 1. točke 10. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Čepin,  Upravno  vijeće Dječjeg vrtića ”Zvončić Čepin na svojoj 5. sjednici održanoj 04. srpnja 2022. godine donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnih mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Čepin

ODLUKA