Zanimljivim predavanjem na temu „LEADER i revitalizacija zaštićenih kulturnih dobara u porječju rijeke Vuke – Utvrda Kolođvar“ prof. Zdenka Samaržije, javnost je upoznata o važnosti Utvrde Kolođvar po povjesnim mjerilima te potencijalu za sadašnjos i budučnost.

Pogleedajte prezentaciju “LEADER i revitalizacija zaštićenih kulturnih dobara u porječju rijeke Vuke – Utvrda Kolođvar” (.PDF)