Temeljem članka 17., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11. i 04/18. – u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Upravnog odjela za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin, objavljuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije, knjigovodstvo i računovodstvo Općine Čepin na radno mjesto:

– Viši stručni suradnik za računovodstvo,
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci radi poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

U nastavku pogledajte dokumente oglasa

Oglas (.PDF)
Upute i obavijesti kandidatima (.PDF)