REZULTATI PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA I RASPORED ODRŽAVANJA INTERVJUA .PDF

ZAPISNIK o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata – usmeno testiranje (intervju) .PDF