Temeljem članaka 20.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), u svezi Oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb, na radno mjesto Referent za administrativne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca (koji je oglašen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Osijek, na Internet stranici www.burzarada.hzz.hr dana 03. srpnja 2023. godine, te na službenim stranicama Općine Čepin www.cepin.hr i oglasnoj ploči Općine Čepin, Kralja  Zvonimira 105, 31431 Čepin), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb, objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (.PDF)