U 10 sati 14. ožujka 2014. godine, u prostorijama Vijećnice Općine Čepin, održat će se informativna besplatna tribina za poduzetnike na teme:

1. PODUZETNIČKI IMPULS
2. MJERE POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA 2014.

Poduzetnici će se na taj način informirati:

– o novostima MINPO – Poduzetnički impuls 2014. u odnosu na prošlu godinu
– o kriterijima koje moraju zadovoljavati kako bi aplicirali na MINPO 2014.
– kako sastaviti projektni prijedlog i zadovoljiti kriterije ocjenjivanja
– o aktualnim Mjerama HZZ-a za poticanje zapošljavanja 2014.

Predavač:
Sandra Dominić, dipl.oec. ,Certificirani konzultant HAMAG-investa

Veselimo se interaktivnom druženju s Vama!
Vaš ZPM tim.

Očekivano trajanje seminara 2 sata