Općina Čepin je tako za udruge ove godine osigurala 1.039.000,00 tisuća kuna izravnih potpora, a potpisani su i ugovori o financiranju.

Na Javni poziv općine Čepin za sufinanciranje aktivnosti i rada udruga (iz područja kulture, sporta, tehničke kulture i ostalih društvenih djelatnosti), prijavljeno je 42 projektnih prijedloga, a odobreno ih je 36; većinom su to programi od općedruštvenog interesa: omladinske sportske škole, kulturni amaterizam, knjižnica, lov i ribolov, humanitarno djelovanje i ostale društvene aktivnosti na području cijele Općine. Treba istaknuti da se radi o etabliranim projektima kojima su nositelji udruge i ustanove s područja općine Čepin: Čepinski suncokreti, Božićni sajam, Čijalo perja, Pokladno jahanje, Uskršnje igre, Mjesec knjige u Čepinu, Trčanjem do zdravlja, Biciklijada, Sveti Nikola u Čepinu, Kukuruzijada u Čepinskim Martincima, različiti turniri, maskenbal, likovna kolonija i mnogi drugi.

Udruge civilnog društva sve se više okreću europskim fondovima za sufinanciranje projekata; Općina Čepin se trudi i u tom pogledu osigurati im stručnu potporu kroz rad dvije udruge: Regionalna udruga poslodavaca (pravna i statusna pitanja), te EU projekti (kao aktivna potpora pri pisanju i realizaciji projekata).

Općinski načelnik Dražen Tonkovac naglasio je i kako postoji mogućnost da će, ukoliko bude potrebe i pravih projekata, Općina Čepin osigurati i dodatan novac za realizaciju projekata od javnog interesa.

Tablica sufinanciranih udruga (.PDF)