Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čepin

Robert Periša

Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Čepin

Ksenija Rajtek

Potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Čepin

Zoran Horvat

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Čepin

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN TONKOVAC

Robert Periša
Ksenija Rajtek
Zoran Horvat
Miroslav Jerković
Velimir Džambić
Tomislava Bareš
Boris Marks
Dino Modrić
Nives Vidović

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Vjekoslav Ćurić
Dino Arambašić
Dario Skočibušić

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Dražen Arnold

DOMOVINSKI POKRET – DP

Marko Brekalo

MOST

Marija Čačić