Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin slijednik je prvo osnovane škole u Čepinu još davne 1787. godine. Od tada pa do danas, vrata škole se nisu zatvarala, bez obzira na to u kakvim je uvjetima ostvarivala svoju prosvjetiteljsku zadaću. Preciznije rečeno, carskim ukazom za 1787. godinu otvorena je pučka škola u Čepinu.

Različiti su bili nazivi škole kroz njenu povijest. Od “Niže pučke škole” uz koju je radila i opetovnica, preko sedmoljetke (1948. – 1952.) do osmogodišnje škole, kakav oblik ima i danas. Kao osmogodišnja škola 1962. godine dobiva naziv Osnovna škola “Ignjo Batrnek –Mali”. Od nje se, zbog velikog broja učenika i nedostatka prostora, 1964. odvaja dio učenika i učitelja i osniva se Osnovna škola Vladimir Nazor. U vremenu od 1981. do 1991. godine, zajedno sa školama iz Vuke, Vladislavaca i OŠ Vladimir Nazor, čini jednu osnovnu školu pod nazivom: OŠ “Josip Cazi” Čepin. Početkom 1991. godine svaka od spomenutih škola ponovo se ustrojava kao samostalna ustanova, a naša škola odlukom Školskog odbora od 16. prosinca 1992. godine, nosi ime: Osnovna škola Miroslava Krleže.

Kroz povijest postojanja škole u Čepinu nastava se izvodila u različitim zgradama i na različitim lokacijama. Od iznajmljenih prostora uz župnu crkvu, preko u više navrata izgrađivanih ili adaptiranih objekata, do današnje školske zgrade koja je sagrađena 1968. godine na mjestu stare zgrade iz 1899. godine. U određenom periodu nastava se izvodila i izvan matične škole. Na Maloj Branjevini (1948. – 1951.) i u za školu preuređenom dvorcu Otona Knoblocha ( 1947. – 1964. ), poznatijem mještanima Čepina kao “Dvor”.

Školsko područje naše škole danas pokriva dio naselja Čepin i Naselje prijateljstva, ali samo za učenike I. do IV. razreda. Škola je smještena u središtu školskog područja, tako da niti jedan učenik ne stanuje na udaljenosti većoj od 3 km. Škola nema učenika putnika.

Danas školu pohađa 589 učenika I. do VIII. razreda razvrstanih u 24 odjela. Niže razrede pohađa 293 učenika u 12 odjela, više razrede pohađa 296 učenika u 12 odjela. Veličina razrednih odjela se kreće od 19 do 30 učenika. Prosjek učenika u razrednom odjelu je 25,5 što odgovara zakonskim odredbama, međutim broj učenika u pojedinim odjelima je iznad, Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi dozvoljenog.
Godišnji plan i program rada realizira 12 učitelja razredne nastave, 24 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika, tajnik, računovođa i 7 ostalih radnika.

Organizacija rada i materijalni uvjeti

Škola radi u dvije smjene koje se tjedno pravilno izmjenjuju za 24 odjela.
Ukupna površina školskog prostora je 2.300 m2. Na učionički prostor, od čega su 6 učionica razredne nastave, 6 klasičnih učionica za predmetnu nastavu, radionica za tehničku kulturu, informatička učionica, dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i knjižnica, otpada 1.130 m2, dok su ostalo prateći prostori. Površina učioničkog prostora po jednom učeniku u većoj smjeni je 2,1 m2, što govori samo po sebi o prostornim uvjetima. Ovdje je potrebno istaknuti da škola ne raspolaže odgovarajućim pratećim prostorima kao što su: garderoba za učenike, blagovaona, dvorana za priredbe i skupne sastanke, kabineti uz učionice, čitaonica i sl.

Postignuća:

 • Državna nagrada “IVAN FILIPOVIĆ” ZA 1990. GODINU
 • Izdavanje monografije “200 godina školstva u Čepinu”

  Lidrano:
 • Višestruko sudjelovanje na završnim smotrama LIDRANA
 • Kontinuirano sudjelovanje na republičkom susretu DANI ANTE KOVAČIĆA u Zaprešiću
 • Suradnja sa SVEUČILIČNOM I GRADSKOM KNJIŽNICOM Osijek
 • Višestruko sudjelovanje na susretu “Malih pjesnika Slavonije i Baranje”
 • Učenički list ISKRE DJETINJSTVA – 16 brojeva
 • Sudjelovanje i osvajanje brojnih nagrada u dječjem tisku “Modra lasta”, “Radost”, “Mak”,kao i sudjelovanje u emisijama Hrvatskog katoličkog radija.

  Područje znanosti i tehničkog stvaralaštva:

 • Državni prvaci iz područja tehničke kulture
 • Kontinuirano sudjelovanje na regionalnim i državnim natjecanjima iz matematike, fizike, informatike, tehničke kulture i prometa.

  Sport:

 • Državni prvaci u malom nogometu
 • Državni prvaci u odbojci djevojčice
 • Državni prvaci u atletici djevojčice
 • Višestruko osvajanje 2. do 4. mjesta na državnim natjecanjima u atletici i odbojci
 • Višestruki regionalni prvaci u odbojci i atletici.

Osnovna škola: Miroslava Krleže
Kralja Zvonimira 100
31431 Čepin
Telefon: (031) 382-602
Telefax: (031) 382-602
Web: www.os-mkrleze-cepin.skole.hr