Osnovna škola Vladimir Nazor se nalazi u Kalničkoj ulici br. 17 u Čepinu. Vladimir Nazor se sastoji od tri škole: matične škole, PŠ Briješće i PŠ Čepinski Martinci. Izgrađena je 1984. godine, zauzima 21470 kvadrata, od čega je 3571 sama zgrada, a 17899 igralište i park oko škole.

Vladimir Nazor je jedna od najvećih škola po broju učenika u našoj županiji. Ima 833 učenika. od čega je u PŠ Briješće 176 učenika (od 1.-4. razreda) i u PŠ Č. Martinci 33 učenika (1.-4. razreda). Učenici 5.-8. razreda Briješća, Č. Martinaca, Livane i dijela Osijeka dolaze u školu organizirano autobusima Panturista. U školi je zaposleno 66  djelatnika. Ravnatelj škole je prof. Ilija Pavić, a pedagog Marija Marinović. U blizini škole nalaze se pekara, trgovina, ribarnica i kafić.

U školi se često priređuju razne priredbe i manifestacije za učenike, ali i stanovnike okoline. Škola je 2004. dobila status međunarodne eko škole na štosu svi učenici vrlo ponosni.

Osnovni podaci:

Matična škola OŠ Vladmir Nazor Čepin
Kalnička 17, 31431 Čepin
tel: 031/383-456
web stranica: www.os-vnazor-cepin.skole.hr

Područna škola Briješće
Zelena 1, Briješće
Telefon: 031/280-455

Područna škola Čepinski Martinci
Stjepana Radića, Čepinski Martinci
Telefon: 031/388-391

Telefax: 031/383-455
E-mail ravnatelja: os-v.nazor-cepin@os.htnet.hr
E-mail škole: os-cepin-001@skole.htnet.hr
Žiro Račun: 2393000-1102038533
Matični broj: 3013723