Općina Čepin je pozvala sve zainteresirane mještane općine da se jave za dodjelu kompostera te na taj način sudjeluju u pilot projektu. Ukoliko projekt bude uspješan Općina Čepin planira nabaviti veći broj kompostera za mještane Općine Čepin.

Prijave za dodjelu su se zaprimale na broj telefona 031/381 – 232 ili na e-mail adresu opcina@cepin.hr

Lista prijavljenih osoba za kompostere (.PDF)

Komposter se dodjeljuju prema redoslijedu primitka zahtijeva uz uvjet da zainteresirana stranka zadovoljava ove uvjete:

Osnovni uvjeti:
1. stranka mora biti sa područja Čepina
2. redovito plaćanje obveza prema Općini Čepin
3. redovno plaćanje prema Unikomu (odvoz smeća)