NAZIV PROJEKTA: Izrada Strateškog razvojnog programa

KORISNIK: Općina Čepin

KRATKI OPIS PROJEKTA: Osnovni cilj projekta je izraditi strateški razvojni program Općine Čepin koji će odrediti razvojni smjer Općine u idućem srednjoročnom razdoblju od 2021. do 2027. Očekivani rezultati projekta su izrađen i usvojen strateški razvojni program Općine Čepin.

Projekt se financira sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u okviru podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«

UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 150.000,00 KN
IZNOS POTPORE : 141.444,35  KN
EU SUFINANCIRANJE: 120.227,70 KN (85%)

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

(Izrada Strateškog razvojnog programa)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja