Općina Čepin i HEP-PLIN d.o.o. zaključili su Ugovor o ustanovljenu prava služnosti građenja i održavanja distribucijskog plinovoda za naselje Čepinski Martinci. Po  potpisivanju ugovora, krenut će radovi na plinifikaciji naselja Čepinski Martinci.

U tijeku su i radovi na plinifikaciji Gospodarske zone Čepin te naselja Beketinci.

HEP-PLIN d.o.o. investitor je  svih navedenih radova.