Napokon počinju dugo očekivani radovi u naselju Beketinci. Općinski načelnik Dražen Tonkovac (HSS) potpisat će ugovor sa Hrvatskim vodama i tvrtkom Vodovod Osijek o početku radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava naselja Beketinci. Radovi počinju ovih dana, a očekivani završetak predviđa se za konac 2016.g..

Ukupna investicija se planira u iznosu 2.718.384,00 Kn; iz pred pristupnih fondova EU (aplicirali smo još 2013.g.) sufinancira se bespovratnim sredstvima 74,79% investicije, a u nacionalnoj komponenti općina Čepin sudjeluje s 91.352,00 Kn vlastitih sredstava (3,12%).

Završetkom ove investicije sva naselja u općini Čepin bit će opskrbljena zdravstveno ispravnom pitkom vodom, a ovaj projekt pokazuje kako se mogu privući značajna sredstva za dobre i svrhovite projekte iz drugih izvora na čemu će općinska uprava i dalje uporno ustrajati kako bi osigurala kvalitetne životne uvjete na cijelom svom području te pogotovo na pojedinim ulicama koje trenutno u Čepinu nemaju do kraja izgrađenu vodovodnu mrežu. U izgradnju nove mreže u naselju Čepin će se krenuti iduće godine te će se projekti financirati iz prikupljenih razvojnih sredstava te uz već odobrenu pomoć Hrvatskih voda.