Od ponedjeljka, 10. kolovoza 2015. godine, Općina Čepin, u suradnji s komunalnim poduzećem Komunalac Čepin d.o.o., kreće s podjelom plavih kanti prema zonama:

I. zona
– Čepin
Bilogorska, Biokovska, Diljska, Drinska, Ivanščice, Kalnička, Kamešnica, Krbavska, krndija, Medvednička, Mosorska, Papuka, Petrove Gore, Plješivička, Požeška, Prenjska, Psunjska, Risnjačka, Svilajska, Učka, Velebitska, Vratnička, Zrinske gore, Žumberačka

II. zona
– Čepin
Grobljanska, Kralja Zvonimira, kralja Tomislava, Osječka

III. zona
– Čepin
Ante Starčevića, Bana J. Jelačića, Braće radića, Dore Pejačevića, J.J. Strossmayera, Kneza Branimira, Kneza Domagoja, Kneza Trpimira, Kolodvorska, ljudevita Gaja, Matije Gupca, Željeznička
– Mala Branjevina
– Ovčara
Bosutska, Dravska, Dunavska, Karašička, Kralja Tomislava, Krapinska, Kupska, lonjska, Neretvanska, Ruđera Boškovića, Savska, Unska, Vrbaska

IV. zona
– Čepin
A.B. Šimića, A.G. matoša, A.K. Mikošića, Augusta Šenoe, Bara, Dinka Šimunovića, Dr. Franje Tuđmana, Eugena Kumičića, Eugena Kvaternika, Franje Račkog, Grada Vukovara, Ivana Adamovića, Ivana Gundulića, Ivana Mažuranića, Josipa Kozarca, Kardinala A. Stepinca, Kardinala F. šepera, Marina Držića, Petra Preradovića, Tina Ujevića, Vladimira Nazora

V. zona
– Livana
Cvjetna, Mirna, Omladinska, Tiha, Travna, Vrtna, Željeznička
– Čokadinci
Osječka
– Čepinski Martinci
Bizovačka, Grabik, Osječka, Stjepana Radića, Trg palih branitelja, Vladimira Nazora
– Beketinci
Crkvena, Čepinska, Ribarska, Sječe, Stjepana Radića, Vučka

Potrebno je da barem jedan član kućanstva bude nazočan te da se pripremi OIB vlasnika. Ukoliko svi članovi budu odsutni, kante se mogu preuzeti u poduzeću Komunalac Čepin d.o.o., Kralja Zvonimira 176, svakim radnim danom od 08 – 15 sati.

Odvoz papira u I. ZONI vršit će se svakog I. UTORKA u mjesecu.
Datumi odvoza: 01.09.2015., 06.10.2015., 03.11.2015., 01.12.2015.

Odvoz papira u II. ZONI vršit će se svake I. SRIJEDE u mjesecu.
Datumi odvoza: 02.09.2015., 07.10.2015., 04.11.2015., 02.12.2015.

Odvoz papira u III. ZONI vršit će se svakog I. ČETVRTKA u mjesecu.
Datumi odvoza: 03.09.2015., 01.10.2015., 05.11.2015., 03.12.2015.

Odvoz papira u IV. ZONI vršit će se svakog IV. PONEDJELJKA u mjesecu.
Datumi odvoza: 28.09.2015., 26.10.2015., 23.11.2015., 28.12.2015.

Odvoz papira u V. ZONI vršit će se svakog IV. ČETVRTKA u mjesecu.
Datumi odvoza: 24.09.2015., 22.10.2015., 26.11.2015., 24.12.2015.

OPĆINSKA UPRAVA