Povodom blagdana Uskrsa svim umirovljenicima s prebivalištem na području općine Čepin čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.500,00 kn mjesečno, isplatiti će se jednokratna prigodna pomoć-Uskrsnica u iznosu od 100,00 kn.

Uskrsnica u iznosu od 150,00 kn isplatiti će se korisnicima Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području općine Čepin.

Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Općine Čepin donesenim na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2020. godine, Uskrsnica iz članka 1. ove Odluke isplatiti će se umirovljenicima i korisnicima ZMN iz članka 1. ove Odluke koji su istu primili po osnovi Odluke o isplati  jednokratne prigodne pomoći-Uskrsnice umirovljenicima i korisnicima Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području općine Čepin u 2019. godini

Uskrsnica će se isplaćivati u razdoblju od 17. do 23. ožujka 2020. godine u vremenskom razdoblju od 10,00 do 12,00 sati, u gotovini, u prostorijama Općine Čepin, K. Zvonimira 105, ulaz desno.

Umirovljenici i korisnici ZMN koji ne ostvaruju pravo na isplatu Uskrsnice sukladno članku 2. ove Odluke istu mogu ostvariti pod slijedećim uvjetima:

  • Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne prigodne pomoći-Uskrsnice dužni su uz Zahtjev dostaviti i presliku posljednjeg odreska mirovine te osobnu iskaznicu na uvid, a umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti Obavijest Banke o mirovinskim primanjima za prethodni mjesec i osobnu iskaznicu na uvid.
  • Umirovljenici koji ostvaruju isključivo inozemnu mirovinu dužni su uz Zahtjev dostaviti i Potvrdu HZMO-a o ne primanju tuzemne mirovine.
  • Korisnici Zajamčene minimalne naknade dužni su uz zahtjev priložiti presliku Rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi Centra za socijalnu skrb i osobnu iskaznicu na uvid.

Zahtjevi za isplatu Uskrsnica ovih korisnika zaprimaju se zaključno s 23. ožujkom 2020. godine.

Za sve daljnje upite molimo kontaktirati na telefon 381-230.