Povodom blagdana Uskrsa općinski načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac donio je Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći- Uskrsnice umirovljenicima, korisnicima Zajamčene minimalne naknade (ZMN) Hrvatskog zavoda za socijalni rad i korisnicima Nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području općine Čepin.

Svim umirovljenicima s prebivalištem na području općine Čepin čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 300,00 eura mjesečno, isplatiti će se jednokratna prigodna pomoć- Uskrsnica u iznosu od 40,00 eura.

Svim umirovljenicima s prebivalištem na području općine Čepin čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koja primaju iznose od 300,01 eura do 400,00 eura mjesečno, isplatiti će se jednokratna prigodna pomoć- Uskrsnica u iznosu od 30,00 eura.

Uskrsnica u iznosu od 50,00 eura isplatiti će se korisnicima Zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji imaju prebivalište na području općine Čepin.

Svim korisnicima Nacionalne naknade za starije osobe koji imaju prebivalište na području općine Čepin, isplatiti će se jednokratna prigodna pomoć-Uskrsnica u iznosu od 40,00 eura.

Zahtjevi za dodjelu Uskrsnica zaprimaju se zaključno s 27. ožujka 2024. godine.

Uskrsnica će se isplaćivati u razdoblju od 06. do 27. ožujka 2024. godine na račun koji korisnik ima otvoren u banci. 

Umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne prigodne pomoći- Uskrsnice dužni su uz Zahtjev dostaviti i presliku posljednjeg odreska mirovine, osobnu iskaznicu na uvid te presliku računa (IBAN), a umirovljenici koji primaju mirovinu putem tekućih ili štednih računa poslovnih banaka moraju predočiti Obavijest Banke o mirovinskim primanjima za prethodni mjesec, osobnu iskaznicu na uvid te presliku bankovnog računa (IBAN).

Umirovljenici koji ostvaruju isključivo inozemnu mirovinu dužni su potpisati Izjavu o ne primanju tuzemne mirovine.

Umirovljenici koji ostvaruju isključivo tuzemnu mirovinu dužni su potpisati Izjavu o ne primanju inozemne mirovine.

Korisnici Zajamčene minimalne naknade dužni su uz zahtjev priložiti presliku Rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, osobnu iskaznicu na uvid te presliku bankovnog računa (IBAN).

Korisnici Nacionalne naknade za starije osobe moraju uz Zahtjev priložiti Potvrdu Banke o primanju naknade za prethodni mjesec, predočiti osobnu iskaznicu na uvid te dati presliku bankovnog računa (IBAN).

Zahtjevi za jednokratnu prigodnu pomoć- Uskrsnicu zajedno s pripadajućom dokumentacijom podnose se osobno u Upravni odjel za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 sati ili putem e-maila opcina@cepin.hr

Obrazac zahtjeva za umirovljenike može se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje

Obrazac zahtjeva za korisnike Zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad može se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje

Obrazac zahtjeva za korisnike Nacionalne naknade za starije osobe može se preuzeti osobno u Upravnom odjelu za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i socijalnu skrb Općine Čepin, K. Zvonimira 105, Čepin ili putem službenih internetskih stranica Općine Čepin ovdje

Izjavu o ne primanju inozemne/tuzemne mirovine možete preuzeti ovdje

Odluku o isplati jednokratne prigodne pomoći- Uskrsnice umirovljenicima, korisnicima Zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad i korisnicima Nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području općine Čepin možete preuzeti ovdje