Općina Čepin i ove će godine pomoći u nabavci drva za ogrjev. Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška (sukladno odluci OBŽ ove godine dodjeljivati će se iznos od 950,00 kuna), ako je korisnik ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE.

Pozivaju se korisnici koji ispunjavaju uvjete da od 19. 08. 2015.g. u vremenskom periodu od 11,00 do 15,00 sati dostave Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja utvrđena zajamčena minimalna naknada u pisarnicu općine Čepin gdje će ispuniti Zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrijeva, te potpisati Izjavu da se podnositelj zahtjeva, samac odnosno kućanstvo grije na drva.