Poznajete li stariju osobu ili osobe u nepovoljnom položaju (kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, socijalno isključene osobe) s područja Općine Čepin kojima je potrebna pomoć u kući?

Uputite ih da se jave u Općinu Čepin kako bismo ih uključili u program „Zaželi bolji život u Općini Čepin“!

Krajnjim korisnicima Projekta pružat će se pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Usluga podrške i potpore u kućanstvu za krajnje korisnike u potpunosti je besplatna.