Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka.

Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. objavljena je u NN 64/2020. od 29.5.2020. , link: Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

PRIJAVITE SE ZA POPISIVAČE !

Dana 8. 6. 2020.  kreće službena prijava za popisivače na  web stranici  Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hr. Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

Radi nedovoljnog broja prijavljenih kandidata novi rok za prijavu je od 18. lipnja do 24. lipnja 2020. :

Javni-poziv-zainteresiranim-kandidatima-za-podnošenje-prijava-za-sudjelovanje-u-Popisu-poljoprivrede-2020.-godine-u-svojstvu-popisivačaDownload

te link na prijavu na stranici  www.popispoljoprivrede.hr.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka treba popuniti i on-line kratki stručni test o poljoprivredi. Kandidat može samo jednom popuniti prijavu i test.

Ukupno za Osječko-baranjsku županiju bit će potrebno 120 popisivača.

Rezultati odabira kandidata za popisivače bit će objavljeni do sredine kolovoza 2020. na web stranici Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hr

Nakon izbora i imenovanja popisivača organizirat će se obavezna poduka na kojoj će biti upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa poljoprivrede.

Za izabrane popisivače Osječko-baranjske županije poduka će biti  u Osijeku, Trg L. Mirskog 1, u više termina od 24.08.2020. do 12.09.2020.

Popis poljoprivrede  provodit će se od 14. rujna do 14. listopada 2020.  gdje će se  prikupljati podaci od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (samo na uzorku OPG-a koji je izabran u Državnom zavodu za statistiku).

Popisivanje će  provoditi popisivači osobnim intervjuom unosom podataka u laptop (koji će zadužiti na obuci) prema adresama OPG iz uzorka (ne kod svih OPG).

Od popisivača se zahtjeva u tom razdoblju puni dnevni angažman (uključujući subote i nedjelje), te je nužan preduvjet da popisivač u tom razdoblju nema drugih poslovnih/školskih obaveza.