Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine za područje Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 16. ožujka 2011. godine, temeljem članka 34. podstavak 2. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (“Narodne novine” broj 92/10.), a na temelju prijedloga Popisnog povjerenstva Ispostave Osijek, imenovalo popisivače za područje Ispostave Osijek za provedbu Popisa 2011. u Gradu Osijeku, te općinama Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka.

Popis – ispostava Osijek

Raspored popisivača po popisnim centrima s naznakom mjesta održavanja poduke u popisnim centrima bit će objavljen 24. ožujka 2011. na mjestima podnošenja prijava kandidata, u sjedištima gradova/općina, te na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije (www.obz.hr).