Na inicijativu općinske uprave Čepin, a u suradnji s policijom i Županijskom upravom za ceste pristupilo se rješavanju jednog od gorućih problema; zakonitog i sigurnog prometovanja autobusa na području općine Čepin. Izrađen je elaborat koji uređuje navedenu problematiku, te se zajednički krenulo u realizaciju.

U drugoj fazi realizacije ovog projekta izgradilo se devet nadstrešnica na autobusnim ugibalištima na području Čepina i Livane. Vrijednost ovog dijela investicije iznosi 239.000,00 kuna. Napominjemo da će ugibališta na kojima nisu izgrađene nadstrešnice iste dobiti nakon okončanja radova na kanalizacijskom sustavu

Molimo sumještane za razumijevanje tijekom izvođenja radova, odnosno uvažavanje objektivnih okolnosti, jer ovo je samo jedan u nizu projekata koji doprinose kvalitetnijem životu naših sumještana.