U tijeku su zemljani i električarski radovi kao priprema za postavljanje semafora u blizini zgrada općine Čepin i Hrvatske Pošte. Semafori se postavljaju na vrlo frekventnom raskrižju ulica Grada Vukovara, Bana Jelačića i Kralja Zvonimira (Županijska cesta).

Projekt je napravljen prije gotovo godinu i pol dana, a kada su se ispunili uvjeti za izgradnju, u suradnji sa Županijskim cestama smo krenuli u realizaciju toga projekta. Općina Čepin je financirala projektnu dokumentaciju i u dogovoru sa županijskim cestama, zemljane radove i izvođenje električnih instalacija, a u svom trošku će semafore postaviti Županijske ceste – rekao je načelnik Dražen Arnold.

Zemljani i električarski radovi će biti završeni u roku od 10 dana a samo postavljanje semafora nadamo se do 01. svibnja ove godine.

Vrijednost projekta je više od 450 000 kuna.