Dana 24. kolovoza 2015. u Vijećnici općinske uprave općine Čepin načelnici općina: Čepin, Vladislavci i Vuka potpisali su sporazum o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva.

Općina Čepin već dugi niz godina ima ustrojenu službu komunalnog redarstva, dok susjedne općine nisu imale kvalitetno rješenje, te se pristupilo ugovaranju kriterija i uvjeta pod kojim će djelatnici općine Čepin obavljati poslove poljoprivrednog i komunalnog redarstva na područjima općina Vladislavci i Vuka.

Zajedničko obavljanje poslova poljoprivrednog i komunalnog redarstva podrazumijeva provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i odluka o komunalnom redu usvojenih od općina potpisnica ovog Sporazuma, kao i obavljanje svih ostalih poslova koji su sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske stavljeni u nadležnost poljoprivrednih i komunalnih redara, kao i drugih vrsta poslova za koje je uobičajeno da ih obavljaju poljoprivredni odnosno komunalni redari.

Na ovaj način susjedne općine dobile su kvalitetnu uslugu, a općina Čepin ostvarit će uštede na troškovima za plaće i materijalna prava svojih djelatnika koji su angažirani na ovim poslovima.

Ujedno izvješćujemo da je općina Vladislavci ušla u vlasničku strukturu poduzeća za komunalne djelatnosti Komunalac Čepin, osiguravši si kvalitetnu uslugu za svoje sumještane s jedne strane dok je općinska uprava ovim potezom osigurala „prošireno tržište“ za svoje komunalno poduzeće, te stvorila osnovne preduvjete za kvalitetnije i ekonomski isplativije poslovanje.

Uvjereni smo da će ovi poslovni potezi u narednom periodu pokazati dugoročnu opravdanost i ekonomski prosperitet svih potpisnica ovog sporazuma.