Općinski načelnik Dražen Tonkovac u ime Općine Čepin i direktorica Kristina Babić u ime tvrtke Core d.o.o. potpisali su danas Ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije obnove i restauracije utvrde Kolođvar i izgradnje dodatnog sadržaja. Vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 1.248.750,00 kuna.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te vlastitim sredstvima Općine Čepin.

Projekt obuhvaća istražne radove na pripremi obnove, restauracije i revitalizacije utvrde koji uključuju geomehaničke istražne radove, arheološka i konzervatorska istraživanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije zaštite, obnove i restauracije kulturnog dobra srednjevjekovnog grada Kolođvara, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju dodatnih sadržaja, poštujući prirodne i prostorne osobitosti krajobraza, te izradu studije izvodljivosti i plana upravljanja razvojem i marketinško-turističkom ponudom revitaliziranog kulturnog dobra.

Svrha je izrade projektno tehničke dokumentacije za obnovu kulturnog dobra „Srednjovjekovni grad Kolođvar“ stvaranje preduvjeta za zaštitu kulturne baštine te će ista staviti u funkciju kreiranjem turističke ponude temeljene na valorizaciji kulturne baštine uz dodatne sadržaje.

Projektno-tehničkom dokumentacijom daju se jasne smjernice za izvođenje radova na utvrdi i području nalazišta sukladno konzervatorskim i arheološkim istraživanjima i elaboratima poštujući pravila struke, kao i smjernice za izvođenje pravilnog označavanja kulturnog dobra i dodatne infrastrukture (uređenje prodajno prezentacijskih prostora od prirodnog materijala, izrada informativnih sadržaja o lokalitetu i utvrdi i ostale turističke informativne infrastrukture na lokalitetu). Uz revitalizaciju kulturnih dobara komponente projekta sadrže izgradnju dodatnog sadržaja poštujući prirodne i prostorne osobitosti krajobraza. Integrirani razvojni program predviđenim komponentama nudi niz sadržaja, kako za ciklo turiste, kojima se na turističkoj biciklističkoj ruti u koju će se uvrstiti i utvrda Kolođvar osigurava izletište, tako i za ljubitelje  ribolova i lokalno stanovništvo iz okolnih mjesta i većih gradova kojima se uređenjem izletišta i sadržaja za djecu (viteški zabavni kamp) nudi nova oaza za bijeg u prirodu.